Konferanseprogram på norsk

Dette er en kortversjon av konferanseprogrammet på norsk

Konferansen vil foregå på engelsk og du kan finne det fulle programmet her.

 

Multidisiplinær konferanse om innvandring og mobilitet i det førmoderne Skandinavia (1000-1900)

 

Dag 1.

09.00-09.40 Registrering

09.45-10.00 Dr Margareth Hagen (Dekan ved humanistisk fakultet, Universitetet i Bergen)

Title: Velkommen til konferansen 

Sesjon 1

Molekylære tilnærminger til innvandring og mobilitet

10.00-10.30 Dr Stian Suppersberger Hamre (Universitetet i Bergen, Norge)

Tittel: Mobilitet i det førmoderne Trondheim, Norge, basert på analyser av stabile oksygenisotoper

10.30-11.00 Professor Walther Parson (Universitetet i Innsbruck, Østerrike)

Tittel: DNA fra 97 individer, hva sier det om befolkningen i det førmoderne Trondheim?

11.00-11.45 Posterpause (bruk denne utvidede pausen til å studere posterpresentasjonene)

11.45-12.30 Dr Janet Montgomery (Hovedforelesning) (Durham Universitet, England)

Tittel: Og så gjorde vi isotopanalysene. Det høres lett ut, men hva forteller isotopene oss egentlig om fortidens folk?

12.30-13.30 Lønsj

13.30-14.00 Dr Elise Naumann (Universitetet Oslo, Norge)

Tittel: Mobilitet og diet i Norge AD 800 – 1200; en discusjon basert på resultater fra 87Sr/86Sr, δ13C og δ15N analyser fra menneskelige og animale levninger

14.00-14.30 Markus Fjellström (PhD kandidat ved Universitetet Stockholm, Sverige)

Tittel: Den dietære historien til folkene som ble begravd i sølvgruvesamfunnet i Silbojokk. Sporing av kulturell heterogenitet gjennom analyser av stabile isotoper.

14.30-15.00 Diskusjon med spørsmål til foredragsholderene

15.15-15.30 Pause

Sesjon 2

Befolkningssammensetning og dynamikk

15.30-16.00 Dr Ramona Harrison (Universitetet i Bergen, Norge)

Tittel: Eyjafjord bosetningen – En zooarkeologisk tilnærming til spørsmål rundt skandinavisk bosetning av Island.

16.00-16.30 Professor Axel Christophersen (Vitenskapsmuseet i Trondheim, Norge)

Tittel: Skritt mot en arkeologisk forståelse av innvandring, nykommere og nybyggere middelalderens Trondheim.

16.30-17.00 Discussion and questions to the speakers

17.00- Første konferansedag er ferdig

Dag 2.

Sesjon 2 fortsetter

Befolkningssammensetning og dynamikk

09.00-09.30 Dr Thomas Foerster (Det norske instituttet i Roma, Italia)

Tittel: Utlendinger i Norge i høymiddelalderen: Bilder av innvandring i krøniker og kongesagaer, 12. og 13. århundre.

09.30-10.00 Synnøve Midtbø Myking (PhD kandidat ved Universitetet i Bergen, Norge)

Tittel: Det universelle og det lokale: Norske religiøse institusjoner og kulturell diversitet.

10.00-10.30 Posterpause (bruk denne utvidede pausen til å studere posterpresentasjonene)

10.30-11.00 Maren Sofie Løfsgård (MA student ved Universitetet i Bergen, Norge)

Tittel: Utenlandske navn i Bergen i senmiddelalderen

11.00-11.30 Dr Bart Lambert (Durham Universitet, England)

Tittel: Skandinaviske immigranter i senmiddelalderens England: Kilder, problemer og mønstre.

11.30-12.00 Diskusjon med spørsmål til foredragsholderene

12.00-13.00 Lønsj

Sesjon 3

Hvorvidt kan man snakke om multikulturelle samfunn i det førmoderne Skandinavia?

13.00-13.30 Dr Jette Linaa (Moesgaard Museum, Danmark)

Tittel: Kaos, konflikt og sammarbeid i multikulturelle byer i det førmoderne Danmark, basert på resultater fra Urban Diaspora prosjektet.

13.30-14.00 Dr Erik Opsahl (Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet, Norge)

Tittel: Utenlandske ombudsmen og lokale Nordmenn i senmiddelalderen – en kulturkollisjon?

14.00-14.30 Diskusjon med spørsmål til foredragsholderene

14.30-14.40 Takk for denne gang! På tide å dra hjem.

Posterpresentasjoner

Dr Arne Solli (Universitet i Bergen, Norge)

Tittel: Innvandring og borgerskapsbøker: Bergen og Trondheim 1600-1799.

Henriette Mikkelsen Hoel (PhD kandidat ved Universitetet i Bergen, Norge)

Tittel: De norske dronningene som transnasjonale kulturelle ambassadører.

Dr Jo Buckberry (University of Bradford, England), Dr Janet Montgomery (Durham University, England), Dr Jacqueline Towers (University of Bradford, England), Dr Gundula Müldner (University of Reading, England), Malin Holst (York Osteoarchaeology, England), Dr Jane Evans (NERC Isotope Geoscience Laboratory), Dr Andrew Gledhill (University of Bradford, England), Naomi Neale (University of Bradford, England) and Professor Julia Lee-Thorp (University of Oxford, England)

Tittel: Å finne vikinger i Danelagen 

Anna H. Petersén: (Norsk Institutt for Kulturminneforskning, Norge)

Tittel: Eksotisk eller lokal skikk? Eksempler på trekullbegravelser og andre mindre vanlige begravelsespraksiser i middelalderens Trondheim.

Anna Katerina Fotakis (PhD kandidat ved Universitet København, Danmark), Dr Enrico Cappelini (Universitetet i København, Danmark) og Professor Tom Gilbert (Universitetet i København, Danmark)

Tittel: Metagenomikk og proteomikk på gammelt oralt mikrobiom: undersøkelser av den mikrobiale historien til Trondheim.

Inge Kristine Conrad Lundstrøm (PhD kandidat ved Universitetet i København, Danmark)

Tittel: Trøndersk genomevolusjon gjennom de siste 1000 år.

 

 

 

 

 

 

 

 

Immigration and mobility in mediaeval and post-mediaeval Norway
Department of Archaeology, History, Cultural Studies and Religion, University of Bergen
E-mail: stian.hamre@ahkr.uib.no